Lebih dari 5.500 hafiz dan hafizah Al-Quran, yang diijazahkan dengan sanad yang bersambung ke Rasullah SAW, melalui "maqra'a elektronik" dan "lembaga Quran" yang berafiliasi dengan Liga Muslim Dunia dan tersebar di 78 negara Islam dan negara minoritas.

Lebih dari 5.500 hafiz dan hafizah Al-Quran, yang diijazahkan dengan sanad yang bersambung ke Rasullah SAW, melalui "maqra'a elektronik" dan "lembaga Quran" yang berafiliasi dengan Liga Muslim Dunia dan tersebar di 78 negara Islam dan negara minoritas.

Jumat, Juli 28, 2023 - 10:53