با حضور سران سازمان ملل متحد و کشورهای عضو، و با مشارکت علمای مسلمان و غیرمسلمان، نمایندگان مجلس، انجمن دانشگاه‌های اسلامی و سایر دانشگاه ها به ویژه دانشگاه‌های هاروارد، ییل و کلمبیا و با حضور جناب  دبیر کل بزرگوار:

با حضور سران سازمان ملل متحد و کشورهای عضو، و با مشارکت علمای مسلمان و غیرمسلمان، نمایندگان مجلس، انجمن دانشگاه‌های اسلامی و سایر دانشگاه ها به ویژه دانشگاه‌های هاروارد، ییل و کلمبیا و با حضور جناب  دبیر کل بزرگوار:
 سازمان‌ همبستگی‌ جهان‌ اسلام از  دل سازمان ملل، فعالیت ابتکاری « ایجاد پل تفاهم و صلح ميان شرق و غرب » را آغاز نمود.

با حضور سران سازمان ملل متحد و کشورهای عضو، و با مشارکت علمای مسلمان و غیرمسلمان، نمایندگان مجلس، انجمن دانشگاه‌های اسلامی و سایر دانشگاه ها به ویژه دانشگاه‌های هاروارد، ییل و کلمبیا و با حضور جناب  دبیر کل بزرگوار: